เข้าสู่ระบบ
ลืมรหัสผ่าน

ลงทะเบียน

E-Learning สำหรับผู้ดูแลเด็ก

 
 
 
สมัครเข้าร่วมโครงการศูนย์เด็กเล็กปลอดโรค
ผลการค้นหาพบทั้งหมด 591 แห่ง
ลำดับ ชื่อศุนย์พัฒนาเด็กเล็ก ที่อยู่ ปีที่เข้าร่วม หัวหน้าศูนย์ ผลการประเมิน
21 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองโน ต.โคกเครือ
อ.หนองกุงศรี
จ.กาฬสินธุ์
2558 รอการประเมิน
22 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนาบง ต.หนองสรวง
อ.หนองกุงศรี
จ.กาฬสินธุ์
2558 รอการประเมิน
23 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดคำโอ่งสามัคคี ต.หนองสรวง
อ.หนองกุงศรี
จ.กาฬสินธุ์
2558 รอการประเมิน
24 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองบัว ต.หนองบัว
อ.หนองกุงศรี
จ.กาฬสินธุ์
2558 รอการประเมิน
25 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทต.หนองหิน 2 ต.หนองหิน
อ.หนองกุงศรี
จ.กาฬสินธุ์
2558 รอการประเมิน
26 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดหนองแซง ต.สำราญ
อ.สามชัย
จ.กาฬสินธุ์
2558 รอการประเมิน
27 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดห้วยยาง ต.หนองช้าง
อ.สามชัย
จ.กาฬสินธุ์
2558 รอการประเมิน
28 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดอโศกธรรมมาราม ต.สำราญใต้
อ.สามชัย
จ.กาฬสินธุ์
2558 รอการประเมิน
29 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท่านาจาน ต.คำสร้างเที่ยง
อ.สามชัย
จ.กาฬสินธุ์
2558 รอการประเมิน
30 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดคำแคน ต.คำสร้างเที่ยง
อ.สามชัย
จ.กาฬสินธุ์
2558 รอการประเมิน
31 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดถ้ำปลา ต.สหัสขันธ์
อ.สหัสขันธ์
จ.กาฬสินธุ์
2558 รอการประเมิน
32 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคำเชียงวัน ต.โนนแหลมทอง
อ.สหัสขันธ์
จ.กาฬสินธุ์
2558 รอการประเมิน
33 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสว่างเทพนาวราราม บ้านนามน ต.โนนแหลมทอง
อ.สหัสขันธ์
จ.กาฬสินธุ์
2558 รอการประเมิน
34 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงน้อย ต.ภูสิงห์
อ.สหัสขันธ์
จ.กาฬสินธุ์
2558 รอการประเมิน
35 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนอุดม ต.ภูสิงห์
อ.สหัสขันธ์
จ.กาฬสินธุ์
2558 รอการประเมิน
36 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กม่วงกุญชร ต.โนนศิลา
อ.สหัสขันธ์
จ.กาฬสินธุ์
2558 รอการประเมิน
37 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนศิลา ต.โนนศิลา
อ.สหัสขันธ์
จ.กาฬสินธุ์
2558 รอการประเมิน
38 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดอรุณรังษีวรารามเจริญรังษี ต.นิคม
อ.สหัสขันธ์
จ.กาฬสินธุ์
2558 รอการประเมิน
39 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กไทรทอง ต.นามะเขือ
อ.สหัสขันธ์
จ.กาฬสินธุ์
2558 รอการประเมิน
40 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโพนสวาง ต.นามะเขือ
อ.สหัสขันธ์
จ.กาฬสินธุ์
2558 รอการประเมิน