เข้าสู่ระบบ
ลืมรหัสผ่าน

ลงทะเบียน

 
  
กุมภาพันธ์ 2015
อาพฤ
1
234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
more
 
 
สมัครเข้าร่วมโครงการศูนย์เด็กเล็กปลอดโรค
ผลการค้นหาพบทั้งหมด 12121 แห่ง
ลำดับ ชื่อศุนย์พัฒนาเด็กเล็ก ที่อยู่ ปีที่เข้าร่วม หัวหน้าศูนย์ ผลการประเมิน
9321 ศูนย์เด็กเล็กบ้านหนองผึ้ง ต.พันดอน
อ.กุมภวาปี
จ.อุดรธานี
2555 รอการประเมิน
9322 ศูนย์เด็กเล็กศูนย์เทิดไท้องค์ราชัน ต.พันดอน
อ.กุมภวาปี
จ.อุดรธานี
2555 รอการประเมิน
9323 ศูนย์เด็กเล็กบ้านดงเรือง ต.ผาสุก
อ.กุมภวาปี
จ.อุดรธานี
2555 รอการประเมิน
9324 ศูนย์เด็กเล็กบ้านสี่แจ ต.ผาสุก
อ.กุมภวาปี
จ.อุดรธานี
2555 รอการประเมิน
9325 ศูนย์เด็กเล็กรร.บ้านโนนเห็นวังชัย ต.เวียงคำ
อ.กุมภวาปี
จ.อุดรธานี
2555 รอการประเมิน
9326 ศูนย์เด็กเล็กรร.บ้านห้วยกองศรี ต.ตูมใต้
อ.กุมภวาปี
จ.อุดรธานี
2555 รอการประเมิน
9327 ศูนย์เด็กเล็กเทศบาลบ้านปะโค ต.ปะโค
อ.กุมภวาปี
จ.อุดรธานี
2555 รอการประเมิน
9328 ศูนย์เด็กเล็กบ้านเชียงแหว ต.เชียงแหว
อ.กุมภวาปี
จ.อุดรธานี
2555 รอการประเมิน
9329 ศูนย์เด็กเล็กบ้านกงพาน ต.พันดอน
อ.กุมภวาปี
จ.อุดรธานี
2555 รอการประเมิน
9330 ศูนย์เด็กเล็กบ้านทองอินทร์ ต.เสอเพลอ
อ.กุมภวาปี
จ.อุดรธานี
2555 รอการประเมิน
9331 ศูนย์เด็กเล็กบ้านสีออ ต.สีออ
อ.กุมภวาปี
จ.อุดรธานี
2555 รอการประเมิน
9332 ศูนย์เด็กเล็กวัดบุญสวาท บ้านยามกาน้อย ต.บ้านธาตุ
อ.เพ็ญ
จ.อุดรธานี
2555 รอการประเมิน
9333 ศูนย์เด็กเล็กบ้านหม้อ ต.เตาไห
อ.เพ็ญ
จ.อุดรธานี
2555 ผ่านเกณฑ์
(พ.ศ. 2556)
หมดอายุปี 2559
9334 ศูนย์เด็กเล็กบ้านนาพัง ต.เตาไห
อ.เพ็ญ
จ.อุดรธานี
2555 ผ่านเกณฑ์
(พ.ศ. 2556)
หมดอายุปี 2559
9335 ศูนย์เด็กเล็กบ้านคอนเลียบ ต.เตาไห
อ.เพ็ญ
จ.อุดรธานี
2555 ผ่านเกณฑ์
(พ.ศ. 2556)
หมดอายุปี 2559
9336 ศูนย์เด็กเล็กบ้านคอนสวรรค์ ต.เตาไห
อ.เพ็ญ
จ.อุดรธานี
2555 รอการประเมิน
9337 ศูนย์เด็กเล็กวัดศรีอุดมพร ต.เตาไห
อ.เพ็ญ
จ.อุดรธานี
2555 รอการประเมิน
9338 ศูนย์เด็กเล็กบ้านสร้างแป้น ต.สร้างแป้น
อ.เพ็ญ
จ.อุดรธานี
2555 รอการประเมิน
9339 ศูนย์เด็กเล็กวัดศรีบุญเรือง ต.สุมเส้า
อ.เพ็ญ
จ.อุดรธานี
2555 รอการประเมิน
9340 ศูนย์เด็กเล็กวัดโพธฺ์ศรีสว่าง ต.โคกกลาง
อ.เพ็ญ
จ.อุดรธานี
2555 รอการประเมิน