เข้าสู่ระบบ
ลืมรหัสผ่าน

ลงทะเบียน

E-Learning สำหรับผู้ดูแลเด็ก

 
 
 
สมัครเข้าร่วมโครงการศูนย์เด็กเล็กปลอดโรค
ผลการค้นหาพบทั้งหมด 22205 แห่ง
ลำดับ ชื่อศุนย์พัฒนาเด็กเล็ก ที่อยู่ ปีที่เข้าร่วม หัวหน้าศูนย์ ผลการประเมิน
9321 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทม.สนั่นรักษ์ 1 ต.บึงน้ำรักษ์
อ.ธัญบุรี
จ.ปทุมธานี
2558 ผ่านเกณฑ์
(พ.ศ. 2558)
หมดอายุปี 2561
9322 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทต.ธัญบุรี ต.ลำผักกูด
อ.ธัญบุรี
จ.ปทุมธานี
2558 รอการประเมิน
9323 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบางเดือ ต.บางเดื่อ
อ.เมืองปทุมธานี
จ.ปทุมธานี
2558 ผ่านเกณฑ์
(พ.ศ. 2558)
หมดอายุปี 2561
9324 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบางหลวง ต.บางหลวง
อ.เมืองปทุมธานี
จ.ปทุมธานี
2558 รอการประเมิน
9325 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหมู่บ้านอยู่เจริญ ต.บึงยี่โถ
อ.ธัญบุรี
จ.ปทุมธานี
2558 ผ่านเกณฑ์
(พ.ศ. 2558)
หมดอายุปี 2561
9326 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านฟ้ารังสิต ต.บึงยี่โถ
อ.ธัญบุรี
จ.ปทุมธานี
2558 ผ่านเกณฑ์
(พ.ศ. 2558)
หมดอายุปี 2561
9327 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเขียนเขต ต.บึงยี่โถ
อ.ธัญบุรี
จ.ปทุมธานี
2558 ผ่านเกณฑ์
(พ.ศ. 2558)
หมดอายุปี 2561
9328 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทน.รังสิต (เอื้ออาทรรังสิต) ต.รังสิต
อ.ธัญบุรี
จ.ปทุมธานี
2558 ผ่านเกณฑ์
(พ.ศ. 2558)
หมดอายุปี 2561
9329 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทม.ท่าโขลง ต.คลองหนึ่ง
อ.คลองหลวง
จ.ปทุมธานี
2558 ผ่านเกณฑ์
(พ.ศ. 2558)
หมดอายุปี 2561
9330 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทน.รังสิต (สิริเวชชะพันธ์) ต.รังสิต
อ.ธัญบุรี
จ.ปทุมธานี
2558 รอการประเมิน
9331 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.คลองเจ็ด 2 ต.คลองเจ็ด
อ.คลองหลวง
จ.ปทุมธานี
2558 รอการประเมิน
9332 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.คลองเจ็ด 1 ต.คลองเจ็ด
อ.คลองหลวง
จ.ปทุมธานี
2558 รอการประเมิน
9333 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.คลองหก (ศูนย์ที่ 2) ต.คลองหก
อ.คลองหลวง
จ.ปทุมธานี
2558 รอการประเมิน
9334 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.คลองหก (ศูนย์ที่1) ต.คลองหก
อ.คลองหลวง
จ.ปทุมธานี
2558 รอการประเมิน
9335 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดหัตถสารเกษตร ต.คลองห้า
อ.คลองหลวง
จ.ปทุมธานี
2558 รอการประเมิน
9336 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กร.ร.บางชวดอนุสรณ์ ต.คลองห้า
อ.คลองหลวง
จ.ปทุมธานี
2558 รอการประเมิน
9337 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กร.ร.วัดศิริจันทาราม ต.คลองห้า
อ.คลองหลวง
จ.ปทุมธานี
2558 รอการประเมิน
9338 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหมู่ 15 ต.คลองสี่
อ.คลองหลวง
จ.ปทุมธานี
2558 ผ่านเกณฑ์
(พ.ศ. 2558)
หมดอายุปี 2561
9339 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีเขตนันนทาราม ต.คลองข่อย
อ.ปากเกร็ด
จ.นนทบุรี
2558 รอการประเมิน
9340 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสามัคคีวิทยา ต.คลองข่อย
อ.ปากเกร็ด
จ.นนทบุรี
2558 รอการประเมิน