เข้าสู่ระบบ
ลืมรหัสผ่าน

ลงทะเบียน

 
  
มีนาคม 2015
อาพฤ
1234567
891011121314
15161718192021
222324252627
28
293031    
more
 
 
สมัครเข้าร่วมโครงการศูนย์เด็กเล็กปลอดโรค
ผลการค้นหาพบทั้งหมด 12172 แห่ง
ลำดับ ชื่อศุนย์พัฒนาเด็กเล็ก ที่อยู่ ปีที่เข้าร่วม หัวหน้าศูนย์ ผลการประเมิน
9321 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยหมากลาง ต.ห้วยโป่ง
อ.เมืองแม่ฮ่องสอน
จ.แม่ฮ่องสอน
2555 รอการประเมิน
9322 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพะนอคี ต.ห้วยโป่ง
อ.เมืองแม่ฮ่องสอน
จ.แม่ฮ่องสอน
2555 รอการประเมิน
9323 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่จ๋า ต.ห้วยโป่ง
อ.เมืองแม่ฮ่องสอน
จ.แม่ฮ่องสอน
2555 รอการประเมิน
9324 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยตอง ต.ห้วยปูลิง
อ.เมืองแม่ฮ่องสอน
จ.แม่ฮ่องสอน
2554 รอการประเมิน
9325 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยปูลิง ต.ห้วยผา
อ.เมืองแม่ฮ่องสอน
จ.แม่ฮ่องสอน
2554 รอการประเมิน
9326 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านน้ำกัด ต.หมอกจำแป่
อ.เมืองแม่ฮ่องสอน
จ.แม่ฮ่องสอน
2554 ผ่านเกณฑ์
(พ.ศ. 2555)
หมดอายุปี 2558
9327 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาป่าแปก ต.หมอกจำแป่
อ.เมืองแม่ฮ่องสอน
จ.แม่ฮ่องสอน
2554 ผ่านเกณฑ์
(พ.ศ. 2555)
หมดอายุปี 2558
9328 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านรักไทย ต.หมอกจำแป่
อ.เมืองแม่ฮ่องสอน
จ.แม่ฮ่องสอน
2554 รอการประเมิน
9329 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดหมอกจำแป่ ต.หมอกจำแป่
อ.เมืองแม่ฮ่องสอน
จ.แม่ฮ่องสอน
2554 ผ่านเกณฑ์
(พ.ศ. 2555)
หมดอายุปี 2558
9330 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกุงไม้สัก ต.ปางหมู
อ.เมืองแม่ฮ่องสอน
จ.แม่ฮ่องสอน
2554 ผ่านเกณฑ์
(พ.ศ. 2555)
หมดอายุปี 2558
9331 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปางหมู ต.ปางหมู
อ.เมืองแม่ฮ่องสอน
จ.แม่ฮ่องสอน
2554 ผ่านเกณฑ์
(พ.ศ. 2556)
หมดอายุปี 2559
9332 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยเสือเฒ่า ต.ผาบ่อง
อ.เมืองแม่ฮ่องสอน
จ.แม่ฮ่องสอน
2554 รอการประเมิน
9333 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านผาบ่อง ต.ผาบ่อง
อ.เมืองแม่ฮ่องสอน
จ.แม่ฮ่องสอน
2554 ผ่านเกณฑ์
(พ.ศ. 2555)
หมดอายุปี 2558
9334 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าลาน ต.ห้วยโป่ง
อ.เมืองแม่ฮ่องสอน
จ.แม่ฮ่องสอน
2554 ผ่านเกณฑ์
(พ.ศ. 2556)
หมดอายุปี 2559
9335 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยโป่ง ต.ห้วยโป่ง
อ.เมืองแม่ฮ่องสอน
จ.แม่ฮ่องสอน
2554 รอการประเมิน
9336 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองเมือง ต.ปางหมู
อ.เมืองแม่ฮ่องสอน
จ.แม่ฮ่องสอน
2554 ผ่านเกณฑ์
(พ.ศ. 2555)
หมดอายุปี 2558
9337 ศูนย์เด็กเล็กศูนย์เด็กเล็กโรงพยาบาลศรีสังวาลย์ ต.ปางหมู
อ.เมืองแม่ฮ่องสอน
จ.แม่ฮ่องสอน
2554 ผ่านเกณฑ์
(พ.ศ. 2555)
หมดอายุปี 2558
9338 ศูนย์เด็กเล็กวัดศูนย์เด็กเล็กวัดไชยพรบ้านชวด ต.บ้านยวด
อ.สร้างคอม
จ.อุดรธานี
2555 รอการประเมิน
9339 ศูนย์เด็กเล็กบ้านศูนย์เด็กเล็กบ้านดอนเดื่อ ต.บ้านโคก
อ.สร้างคอม
จ.อุดรธานี
2555 ผ่านเกณฑ์
(พ.ศ. 2556)
หมดอายุปี 2559
9340 ศูนย์เด็กเล็กบ้านศูนย์เด็กเล็กบ้านดอนบาก ต.บ้านโคก
อ.สร้างคอม
จ.อุดรธานี
2555 ผ่านเกณฑ์
(พ.ศ. 2556)
หมดอายุปี 2559